တရားခံ • ခံစားမွဳတခု
  အစျပဳခဲ့တဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ..... ။

 • ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသစ္ပင္
  ျပင္မရတဲ့ အစပ်ိဳးမွဳ
  တခုခုမ်ား မွားခဲ့လို႔လား ..... ။
  (ဒါမွမဟုတ္)
  မေရမရာ အျပစ္ေတြနဲ႔
  ေသေသခ်ာခ်ာ
  (ငါ) မခ်စ္တတ္ခဲ့လို႔လား ..... ။

 • ညီမွ်ျခင္းတစ္ခု
  မင္းျပဳခဲ့တဲ့ အမွန္တရား ...
  ငါထုဆစ္တဲ့ သစၥာတရား
  မွားခဲ့တာ တစ္ခုမွမရွိ ...
  ရွာမေတြခဲ့တာ နားလည္မွဳ
  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာ အိပ္မက္အလား ...
  ရယ္မ်ားရယ္ခ်င္မိတယ္ ..... ။

 • ကဲ ... အျပစ္မဆိုသာေတာ့ပါဘူး ...
  ျဖစ္သလိုသာ ေက်နပ္လိုက္ပါ့မယ္ ...
  ငါက ... ခ်စ္မိခဲ့သူကိုး ...

 • ခံစားမွဳတစ္ခု
  အစျပဳခဲ့တဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္
  ..... အခုေတာ့လဲ ..... ။

ပိုင္ (မုတ္သံု)

Labels:

Posted on 9:36 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 1 Comments