ေကာင္မေလးေရ ......

ေကာင္မေလးေရ...
တခ်ိန္ကေတာ့
လြမ္းခ်င္ေပမယ့္ မလြမ္းတတ္ခဲ့ဘူး ...

ေကာင္မေလးေရ
အခုေတာ့
မလြမ္းခ်င္ေပမယ့္ လြမ္းေနရတယ္ .....

ေကာင္မေလးေရ
သံေယာဇဥ္ဆိုတာ
ခ်ည္ဖို႔ထက္ ျဖည္ဖို႔ခက္ေနၿပီေလ ......

ေကာင္မေလးေရ
မခ်စ္တတ္ခဲ့သလို
အခ်စ္ငတ္ခဲ့တဲ့ဘဝကို မင္းသိရဲ႕လား ....

ေကာင္မေလးေရ
ငါ့အတၱကို ငါမျမင္ခဲ့ေပမယ့္
မင္းကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းျမင္ခဲ့တယ္ေလ ...

ေကာင္မေလးေရ
အရင္ကမင္းခ်စ္ခဲ့သလို
မင္းကိုျပန္ၿပီး ခ်စ္ပါ့ရေစေတာ့။

ကို

Labels:

Posted on 3:56 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 3 Comments