သတိရေပးပါ ...

မင္းျဖဴစင္ေပမယ့္
စြန္းထင္းခဲ့မိတဲ့ ငါ့ႏွလံုးသား။

မင္းေပးမလိုလိုနဲ႔
မေပးခဲ့တဲ့ သံေယာဇဥ္။

မင္းသာယာခဲ့ေပမယ့္
လွ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့တဲ့ ငါ့ေမတၱာ။

မင္းသိခဲ့ေပမယ့္
ဥေပကၡာထားခဲ့တဲ့ ငါ့အခ်စ္။

ငါတန္ဘိုးထားေပမယ့္
ပံုစံေျပာင္းခဲ့တဲ့ ခင္မင္မွဳ။

မရွိခဲ့သင့္ေပမယ့္
ထားခဲ့ၾကတဲ့ မာနတရား။

သနားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး
ဝိုင္းေလွာင္ခဲ့တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္။

ဒါေတြေမ့ထားၿပီး
မင္းကိုငါ ခ်စ္ေနေသးတယ္ဆိုတာ
တိုက္ဆိုင္မွဳေတြရွိလာတိုင္း သတိရေပးပါ။

ကို

Labels:

Posted on 11:41 AM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 1 Comments