မနက္ျဖန္

အမွန္နဲ႔ အမွားၾကားမွာ

တတိယလမ္းက ျခားထားေသးတယ္ ……


ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ ေက်နပ္အားမရႏိုင္ေသးသမွ်

ဘယ္အရာေတြကို အလိုမက်ေနဦးမွာလဲ …..


တံုးတိုက္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာေတြ

က်ားကိုက္ထားတဲ့ အနာေတြက

လူတိုင္းမွာလို ရွိႏိုင္ေသးေတာ့ …..


ဘုရားသခင္လား ..!

အလႅာရွင္ျမတ္လား ..!

ပဥတ္ထားတာေတြ မသိခ်င္ပါဘူး …..


မင္းရွိေနေသးတယ္

ငါရွိေနေသးတယ္

အဲ့ဒီမွာတင္ ငါတို႔ဘဝေပ်ာ္ေမြ႕ၾကမယ္ …။ပိုင္

Posted on 4:53 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 1 Comments