တံလွ်ပ္

ပစ္ခ်ခဲ့တဲ့ ေနရာကေန
'စ'ရမယ့္ဘဝမွာ
'မာန' နဲ႔ 'အရွက္တရား' သာ
လက္ကိုင္ထားခဲ့တယ္ ...။

ေလ.... နဲ႔အတူ
ေရ.... နဲ႔အတူ
အလြင့္ေတြထဲမွာ
ေက်ာက္ခ်ထားဆဲ ...။

ခ်င္ျခင္းတပ္အိပ္မက္ေတြအတြက္
ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြ ...
ေနေစာင္းခ်ိန္ေရာက္မွ
ေႏွာင္းၿပီဆိုတာသိခဲ့ပါလား ...။

ကဲ ..
လာခဲ့ ..
ဒီတေႏြလည္း ....
ငါရင္ကြဲဦးမယ္ ...။

(မုတ္သုန္)

Posted on 8:55 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 3 Comments