ေသခ်ာျခင္း

မိုးရိပ္သန္းေတာ့

လြမ္းတဲ့စိတ္က

အဆိပ္တက္ျပန္ေတာ့

ငါ့ကိုယ္ငါဘဲျပစ္တင္မိတယ္။


သတိရျခင္းတို႔

တမ္းတျခင္းတို႔

လြမ္းေဆြးျခင္းတို႔ငါ့ရင္ဘတ္နဲ႔ ျပည့္ေနၿပီ။


ရြာတတ္တဲ့မိုးဘဲ မွားေနတာလား ..

ငိုတတ္တဲ့ငါဘဲ မွားေနတာလား ..

ေသခ်ာတာကေတာ့

မုန္းတတ္တဲ့ မင္းကေတာ့ အၿမဲမွန္ေနပါတယ္။ကို

Labels:

Posted on 8:48 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 1 Comments