သူ

သူ ငါ့နားေရာက္လာတယ္

သူ ငါ့ကိုညွိဳ႕တယ္

သူ ငါ့ကိုမိန္းေမာေစတယ္

သူ႔ ဆီမွာငါ့ကို ဒူးေထာက္ေစတယ္

သူ ဘယ္သူလဲ

သူ ဘယ္ကလဲ

သူ ဘာအတြက္လဲ

ဘာမွမသိခင္ သူ ဆိုတဲ့ သံေယာဇဥ္’ ေၾကာင့္

အရာအားလံုးကို ငါအရွံုးေပးလိုက္ၿပီ။ ။

Labels:

Posted on 11:23 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 4 Comments