ယစ္မူးျခင္း

စိတၱဇဆန္တဲ့
ေမွာင္လြန္းတဲ့လမ္းကို
ငါတပ္မက္ခဲ့တယ္။

မဟာဆန္တဲ့
ဂီတာအိုရဲ႕သံစဥ္နေဘးမွာ
ငါဝပ္တြားခဲ့တယ္။

အဆိပ္တက္ေနတဲ့
ဝိုင္ခ်ိဳခ်ိဳတစ္ခြက္ကို
ငါယစ္မူးခဲ့တယ္။

စူးစူးရွရွ
မ်က္ဝန္းနက္ေတြကို
ငါ .. ဥပကၡာထားခဲ့ဘူးတယ္။

ဂုဏ္ရွိန္ျပင္းတဲ့
နိယာမတစံုကို
ငါ ... ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။

ငါ့ဘဝကိုပံုေအာ
ဂုဏ္သိကၡာကိုခဝါခ်ၿပီး
ခ်စ္ျခင္းတခုအတြက္
ငါစိန္ေခၚလိုက္ၿပီ ခ်စ္သူ .........။

Labels:

Posted on 9:59 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 4 Comments