အနားသတ္ ....

ငါခ်စ္ခဲ့ရတာနဲ႔ကို ၊ ငါ့ဆီမွာဘာမွကိုမက်န္ေတာ့

ခ်စ္ေနရရံုနဲ႔ ေက်နပ္ေနခဲ့တဲ့ငါ …..။

ႏွစ္သိမ့္ဆုကိုေတာင္ အေဝးကေနေငးေနဆဲ

ငါရင္ထဲမွာ သိေနတဲ့ အနားသတ္ ….. တစံုတရာ။

တေျမ႕ေျမ႕ကၽြမ္းေလာင္တဲဲ့ ့ေသာကကို

မင္း ဥပကၡာထားခဲ့လဲ ….. ခြင့္လႊတ္ျခင္းမ်ားနဲ႔သာ …..။

Labels:

Posted on 12:00 AM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 7 Comments