လင္းႀကက္

လင္းႀကက္

ႀကည္႕စမ္းပါဦး ……
အတၱေတြကိုပံုသြန္းေလာင္းထားလိုက္ပံုမ်ား……
နတ္ဘုရားမွတ္ျပီးေတာင္ ကိုးကြယ္မိရဲ ႔ ………

ေမာ္ပါ … ဖူးပါ ………………
သမိုင္းဦးဘံုေျမကတည္းက အၿမစ္တြယ္လာတာ
“ ႏိုင္ရာစား “ မဟုတ္လား …………

လူနည္းတစ္စုရဲ႕ ရမ္းကားမွဳဟာ…………
အမွန္တရား မျဖစ္ႏိုင္တာေတာင္ ……
အခ်ိန္ကေပးတဲ့အေျဖေတြမွာ ……
ႀကက္ေျခခတ္ေတြ မ်ားေနဆဲ ………

ႏွလံုးေသြးေတြ ျဖစ္ညွစ္လို႕ …….
ထပ္တြန္ႀကည့္မယ္ …….
အရုဏ္က်ဥ္းဦးမလား …………….

မုတ္သုန္

Labels:

Posted on 9:28 PM by ပိုင္ၿဖိဳးကို | 11 Comments